Category List : CIRCULARS


Date :
File Title :
Category :
Category :
Category Name Date File Title Download
વિદ્યાર્થીઓને લગતા ઠરાવ 01/12/2023 18 વર્ષથી મોટા બાળકોનું ઓપન સ્કૂલમાં રજીસ્ટ્રેશન કરવું Download
જનરલ પરિપત્રો અને ઠરાવો 28/11/2023 પગારના 1.5 % તાલિમ ખર્ચમાં ફાળવવા અંગે Download
ભરતી-બઢતી પરીપત્ર 29/11/2023 શાળામાં એપ્રેંટીસની ભરતી કરવા અંગે -વોકેશનલ Download
રજા ના નિયમો 20/04/1992 અર્ધ પગારી રજા ની સર્વિસ બુકમાં એન્ટ્રી Download
પેન્શન -નિવૃતિના પરિપત્ર 18/11/2023 30 જૂને વય નિવૃત્ત થનારને નોશનલ ઇજાફો આપવા અંગે Download
પગારના ઠરાવ 10/11/2023 મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો - પાંચમા પગાર મુજબ 356% Download
જિ.શિ.અ.કચેરી પાલનપુર ગ્રાન્ટટ આદેશોની નકલ 08/11/2023 વોકેશનલ શાળાઓને ગ્રાન્ટ Download
જિ.શિ.અ.કચેરી પાલનપુર ગ્રાન્ટટ આદેશોની નકલ 08/11/2023 વોકેશનલ શાળાઓને ગ્રાન્ટ Download
જિ.શિ.અ.કચેરી પાલનપુર ગ્રાન્ટટ આદેશોની નકલ 08/11/2023 વોકેશનલ શાળાઓને ગ્રાન્ટ Download
જિ.શિ.અ.કચેરી પાલનપુર ગ્રાન્ટટ આદેશોની નકલ પ્રવાસી ગ્રાન્ટ માધ્યમિક આદેશ 2023-24 Download
જિ.શિ.અ.કચેરી પાલનપુર ગ્રાન્ટટ આદેશોની નકલ 09/11/2023 પ્રવાસી ગ્રાન્ટ ઉચ્ચતર માધ્યમિક આદેશ 2023-24 Download
અનુદાનના પરિપત્ર 10/11/2023 વર્ગ સરાસરી સંખ્યામાં ઘટાડો 42-25 Download
જિ.શિ.અ.કચેરી પાલનપુર ગ્રાન્ટટ આદેશોની નકલ 06/11/2023 પ્રવાસી ગ્રાન્ટ ઉચ્ચતર6 માધ્યમિક આદેશ નવેમ્બર Download
જિ.શિ.અ.કચેરી પાલનપુર ગ્રાન્ટટ આદેશોની નકલ 06/11/2023 પ્રવાસી ગ્રાન્ટ માધ્યમિક આદેશ નવેમ્બર Download
અનુદાનના પરિપત્ર 08/11/2023 સુપરવાઈઝર ગુણાંકન Download
જિ.શિ.અ.કચેરી પાલનપુર ગ્રાન્ટટ આદેશોની નકલ 17/10/2023 ઇન્ટર નેટ ગ્રાન્ટ Download
ગુ.મા.અને ઉ. મા. શિ.બોર્ડ,ગાંધીનગર 09/11/2023 સ્વ ધોષણા પત્રક ધોરણ ૧૨ Download
પગારના ઠરાવ 29/10/1977 ચાર્જ એકાઉન્સ નો ઠરાવ શિક્ષણ વિભાગ Download
ગુ.મા.અને ઉ. મા. શિ.બોર્ડ,ગાંધીનગર 07/11/2023 ઓન લાઈન નિરીક્ષણ રીપોર્ટ ભરવા ની સૂચનાઓ Download
ઉ.પ.ધો. ના પરિપત્ર 02/07/2007 ઉ.પ.ધો. યોજના 12 અને 24 વર્ષે Download
Page 1 of 66